Sommarens fröjder

Sommaren kommer i olika skepnader. Ibland som en guppande badanka i gult, någon gång som ett lindblomsgrönt träd och vid rara tillfällen en delikat blomma i rött.

Naturligt vackert