Björnbär är gott

Vackra färger bär oss framåt

Planterade för några år sedan en björnbärsbuske. I år ger den goda bär för första gången. Liten men betryggande skörd den här säsongen.